Kinder Coaching

 Het is van belang dat het kind vooral kind mag en kan blijven en niet meer last op zijn/haar schouders mee dient te dragen dan nodig is en aan kan.

 
6968 - Giantific - Print - Jomare - Joke Verhoef - 11-01-2017.jpg
Troosten is een diepere laag aanraken
onder de pijn waaraan iemand lijdt.

Coaching voor Kinderen bij Jomare

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en levenslustig. In het leven van het kind kunnen zich echter gebeurtenissen voordoen die zo'n impact op het kind en het gezin hebben (bijvoorbeeld een scheiding, verlies van een dierbare, pesten op school of via internet), dat professionele begeleiding wenselijk is om schade aan het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind te beperken.

Soms besluit een kind (bewust of onbewust) om het verdriet, de boosheid en de angst niet direct te uiten. Het kan zijn dat er maanden of jaren later allerlei klachten zichtbaar worden, waar het kind geen raad mee weet en die het prettig functioneren enorm kunnen verstoren.

Veel voorkomende klachten zijn o.a.: concentratieproblemen, lichamelijk pijnen zoals hoofd- en buikpijn, negatief zelfbeeld, weinig energie hebben, zich faalangstig voelen, bedplassen of extreem snel boos en verdrietig worden.

Tijdens de coaching van kinderen biedt Jomare het kind de veiligheid en expertise die nodig is om te kunnen komen tot een gewenste oplossing. Uitgangspunt is het "helende vermogen" van het kind zelf. Het is van belang dat het kind vooral kind mag en kan blijven en niet meer last op zijn/haar schouders mee dient te dragen dan nodig is en aan kan.

Oprechte aandacht en professionele coaching zorgt ervoor dat kinderen ook bij Jomare terecht kunnen voor bijvoorbeeld faalangst, onzekerheid, verlegenheid, assertiviteit, concentratie stoornissen, zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Zware tijden blijven niet, sterke mensen wel.

Kinder Coaching bij Scheiding

Een echtscheiding is voor kinderen vaak een pijnlijke en verwarrende ervaring. Het is een periode die zich kenmerkt door heftige emoties. Ieder gezinslid leeft in een periode van onzekerheid. Wat gaat de toekomst brengen?

Het is van groot belang om in een vroeg stadium kinderen en ouders te begeleiden die met deze thematiek te maken krijgen. Op tijd ingrijpen en gehoor geven aan de emoties die er zijn, hebben een enorme positieve invloed op het lichamelijk- en geestelijk welzijn.

Jomare bemerkt dat kinderen zich vaak "groot houden" en zich vanuit loyaliteit en liefde naar hun ouders zichzelf op een plek zetten, die onwenselijk is voor het kind. Dit kan soms zover gaan dat het kind onbewust de beslissing neemt de zware last van de ouder zelf te dragen. Als dit gebeurd is dit schadelijk voor het kind en zal het kind op een liefdevolle manier begeleid dienen te worden, om deze beslissing los te laten en de verantwoordelijkheid bij de ouders te laten.

7031 - Giantific - Print - Jomare - Joke Verhoef - 11-01-2017.jpg

De emoties die het kind ervaart zijn vaak weggestopt, maar zijn er wel degelijk. De emoties verdienen nu aandacht, omdat ze een duidelijke functie hebben. Ze geven namelijk een behoefte aan en vragen erkenning. Door middel van gesprekken vanuit rust, vertrouwen en veiligheid krijgt het kind de gelegenheid om zijn emoties te uiten en een plek te geven.

Daarnaast worden ervaringen van het kind besproken en krijgt het kind tools aangereikt waardoor het beter leert omgaan met de nieuwe ontstane situatie. Tevens kunnen allerlei creatieve werkvormen (tekenen, kleien, verven, zang en spel) een rol spelen, zodat de emoties en ervaringen geïntegreerd kunnen worden.

Als ze als kind...

Als ze als kind niet altijd zo stil had hoeven zijn
had ze vandaag misschien het hoogste lied gezongen
Als ze als kind niet altijd zo alleen was geweest had ze vandaag misschien allang iemand gevonden
Als ze als kind niet altijd zo bang had hoeven zijn
had ze misschien vandaag van iemand durven houden
Als ze als kind niet altijd zo'n puinhoop had gezien had ze vandaag misschien kastelen kunnen bouwen
Als ze als kind de warmte van de zomer had gekend
was ze die warmte in haar winter nooit verloren
Als ze als kind de warmte van een nest had gekend
had het haar hele leven niet zo gevroren
Als ze als kind niet al zo oud had hoeven zijn
had ze vandaag een kinderlied gezongen
Als ze als kind gewoon een kind had kunnen zijn
was ze vandaag opnieuw als kind begonnen.

Liselore Gerritsen (Oktoberkind, 1984)

7027 - Giantific - Print - Jomare - Joke Verhoef - 11-01-2017.jpg

Kinder Coaching bij Rouwverwerking

Wanneer een gezin geconfronteerd wordt met ziekte van bijvoorbeeld een vader, moeder, opa of oma komt de vraag hoe de kinderen hierover geïnformeerd moeten worden. Wat vertel je kinderen wel en wat juist niet. Waar ligt de grens? 

Van nature zijn ouders gewend om hun kind te beschermen. Maar hoever ga je daarin? Wat neemt een kind onbewust in zich op van de verhalen die verteld worden en de sfeer die in huis is? Hoe communiceert een kind dat met de ander en vooral ook met zichzelf? Welke overtuigingen en beslissingen worden er in deze periode gevormd? Wanneer er sprake is van overlijden van een dierbare, komt dezelfde vraag nogmaals. Hoe kun je kinderen het meest optimaal begeleiden in zo'n heftige emotionele periode? Een periode waarin je als ouder je handen vol hebt aan je eigen rouwproces.

Kinderen laten dikwijls niet aan de buitenkant zien wat er werkelijk in hun lichaam afspeelt. Rouwende kinderen proberen vaak krampachtig te doen alsof er niets aan de hand is. In het begin hebben ze deze houding nodig om zich staande te houden, om de emoties te kunnen hanteren. Na verloop van tijd merken ze dat ze zichzelf vastgezet hebben in deze rol en dat het heel lastig is om er weer uit te komen.

Jomare begeleid kinderen in deze moeilijke fase van het leven. 
De behoefte naar erkenning is groot. Er is tenslotte veel veranderd in hun leven. Thuis worden veel dingen anders. 
De sfeer is anders, er is verdriet, er is een lege stoel aan tafel, de vertouwde rituelen worden aangepast, taken moeten herverdeeld worden. Daarbij voelen veel kinderen de neiging om zich verantwoordelijk te voelen voor de gang van zaken thuis en voor het welbevinden van de overige gezinsleden. Door middel van gesprekken en creatieve werkvormen leert het kind omgaan met rouw.

ContacT

Maak een vrijblijvende afspraak voor Kinder Coaching bij Jomare of stel eenvoudig eventuele vragen.

Vul het contactformulier in of bel Jomare direct via het onderstaande telefoonnummer.

Telefoonnummer: 0180-313038

Jomare
Witmos 17
2914 XJ Nieuwerkerk a/d IJssel
Nederland
KVK: 24353127
BTW: NL0797.06.812.B01

Na ontvangst van uw bericht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op voor een intakegesprek of om eventuele vragen te beantwoorden.