Kun je spreken van Duurzaamheid als dit ten koste gaat van de werknemer?

De afgelopen tijd heb ik diverse netwerkbijeenkomsten bijgewoond en veel gehoord over ‘duurzaamheid’. Het gaat dan voornamelijk over hoe we duurzaam kunnen ondernemen en hoe we nog beter kunnen omgaan met de schaarse grondstoffen.
Waar ik minder over hoor, is hoe we duurzaam kunnen omgaan met de mensen die in deze ondernemingen werken.  3 miljoen Nederlandse werknemers geven aan dat zij behoefte hebben aan maatregelen tegen werkstress.

Hoe maken we ruimte voor de mens in zijn kracht?

Groei is belangrijk voor een bedrijf, maar groei geeft vaak ook werkdruk en stress. Hoe gaan werkgevers en werknemers daarmee om? In zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat werkdruk gezond is. In een ‘gezond’ bedrijf tref je ‘gelukkige’ werknemers. Als je je werk vanuit passie en vreugde doet, kun je dagelijks een hoop werk verzetten en is de voldoening enorm. Als je daarnaast een stuk samenwerking kunt creëren en elkaar kunt motiveren en stimuleren, is het plaatje helemaal compleet.
Betere prestaties komen onder andere door meer initiatief, meer betrokkenheid, meer plezier, meer creativiteit en meer openstaan voor vernieuwingen en veranderingsprocessen.

Zelf het goede voorbeeld geven

De taak van de leidinggevenden is om een omgeving te scheppen, waarin deze betere prestaties tot stand kunnen komen. Geef als leidinggevende een goed voorbeeld en benut optimaal de diversiteit van mensen. Geef vertrouwen en onderzoek waar je een positieve invloed op kunt hebben. Hier is bijvoorbeeld een grote winst te halen in je positieve taalgebruik in combinatie met je intonatie en houding. Het resultaat zul je terugzien op de werkvloer. Vermijd gedrag dat voorkomt uit (on)macht en angst. Dit heeft namelijk grote consequenties op de werkvloer. Ook al zijn dit soort processen niet altijd direct zichtbaar en voelbaar voor een ieder, ze zijn er wel.

Hoe is de belastbaarheid?

Dat dit complexe proces niet altijd soepel verloopt, bemerk ik in mijn coaching praktijk. Zowel leidinggevenden, directeuren als werknemers komen naar mijn coaching sessies om meer inzicht te krijgen en om een nog groter bewustzijn te ontwikkelen.  
Ik begeleid onder andere mensen die niet goed meer in staat zijn om te werken met de stress die voortkomt uit de enorme werkdruk. Er is te vaak over een grens gegaan en de mensen zijn volledig uitgeput. Gevolg is dat zij daardoor vaak individualistisch zijn gaan werken. Ze doen het hoognodige en zijn ontevreden en verveeld. De communicatie verloopt meestal negatief en kortaf, wat weer onvrede en onbegrip oproept. Veel mensen ervaren daardoor een stuk eenzaamheid en voelen zich niet gehoord en gezien. Een cliënt van mij verwoordde het onlangs als volgt: “Ik gooi het over het muurtje, dan ligt het niet meer op mijn bordje”. Als we werkelijk overgaan tot een dergelijk gedrag, dan is de werkvreugde en verantwoordelijkheid ver te zoeken.

Positieve actie vanuit de praktijk

Toch kan het ook anders. Onlangs begeleidde ik een cliënt die zijn werk veel jaren vol overgave had gedaan. Iedereen was tevreden over hem, want hij wist voor alles een oplossing en kon geen NEE zeggen. Je kon werkelijk altijd op hem rekenen. Hij loste alle problemen zonder gezeur op. Dat dit gedrag ook een keerzijde had moest hij ondervinden, toen zijn lichaam niet meer wilde doen wat hij voor ogen had. Hij kwam voor zichzelf in een enorme strijd terecht en er was oprecht werk te doen, maar dan vooral eerst voor zichzelf. De kans dat deze meneer ziek thuis zou komen te zitten, was echt groot. Gelukkig kwam zijn leidinggevende in actie.
Deze oververmoeide meneer kwam in de coaching en al gauw hadden we boven water gekregen waarom hij dit (onbewuste) gedrag ooit was gaan vertonen. De symptomen die deze meneer vertoonde waren zeer ernstig en ik vroeg om toestemming om het bedrijf te informeren dat er ook echt maatregelen genomen moesten worden op de werkvloer. Alleen coaching was hier niet voldoende.
Normaal vindt er geen inhoudelijk gesprek plaats tussen mij en het bedrijf om het vertrouwen en de veiligheid te garanderen. Er is echter altijd één uitzondering op deze regel en dat is als ik voel dat er gevaar dreigt. Toestemming van de cliënt en een open communicatie met de betrokkenen is dan erg belangrijk.
Er werd vanuit het bedrijf besloten om een duurzame oplossing te realiseren en deze meneer over te plaatsen naar een andere afdeling. Hij kon daar werkzaamheden gaan doen die minder stressgevoelig waren. Zijn enorme ervaring kwam goed uit op deze andere afdeling en hij zorgde voor structuur en overzicht. Zijn enorme ervaring werd met open armen ontvangen. Iedereen was oprecht blij. Hij voelde zich gezien en gewaardeerd.
Ondertussen werd deze meneer tijdens de sessies bij mij bewust waar de valkuilen lagen en leerde hij om daar anders naar te kijken, waardoor er ook een ander gedrag ontstond. Oude emoties kwamen boven water en door middel van proceswerk konden die ook een plek krijgen.
Hij functioneert op dit moment goed in het bedrijf. Hij is weer met groot plezier zijn werk aan het doen en vindt het fijn om zijn steentje bij te dragen. Hij ervaart het even als een zegen om werk te hebben waar niet zoveel stress aan gekoppeld zit. Zijn lichaam krijgt nu de tijd om eerst eens even te stabiliseren. Stap voor stap wordt er gekeken wat wijsheid is. De dankbaarheid naar mij en naar zijn leidinggevende is groot. Zijn leven heeft een prachtige positieve wending gekregen en zijn gezondheid is vooruit aan het gaan. Hij voelt zich werkelijk gezien en gehoord en leert nieuw gedrag vanuit een diep bewustzijnsniveau. Dat stuk aandacht is van essentieel belang en van onvergetelijke waarde en betaalt zich snel terug. Met elkaar is er gewerkt aan een duurzame oplossing en zijn er belangrijke lessen geleerd.

Stress is zeer zeker niet gezond en wordt als beroepsziekte nummer 1 gezien voor nu en de toekomst.

Bureau Richting gaf in haar presentatie bij Schouten Zekerheid in september de volgende cijfers:

• Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk gerelateerde psychische aandoeningen.

• 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress.

• Dat zijn 7.555.000 verzuimdagen!

• De verzuimkosten bedragen 1.8 miljard.

• 38% heeft te maken met hoge taakeisen.

• 44% heeft weinig autonomie op het werk.

• 8% wordt gepest op het werk.

• 23% is slachtoffer van ongewenst gedrag van buiten de organisatie en

• 16% is slachtoffer van ongewenst gedrag binnen de organisatie.

Hoe duurzaam is duurzaam als we er nog onvoldoende voor zorgen dat er gelukkige werknemers zijn?

Helaas maak ik ook mee dat een HR-manager aan mij moet melden dat de kraan vanuit de directie is dichtgedraaid en dat er voorlopig even geen doorverwijzingen voor coaching zijn. Met als mogelijk risico dat er te laat ingegrepen wordt en er over grenzen heen gegaan wordt. Dit heeft dan weer als gevolg dat de herstelperiode langer duurt en de daarbij behorende kosten flink aantikken.
Ik wil benadrukken dat het zeker niet zo is, dat alle werkgevers nog onvoldoende doen aan preventie. Zij moeten ook vaak roeien met de riemen die ze hebben en ook de crisis van enkele jaren geleden speelt in sommige bedrijven nog een steeds rol.

Misverstand

Soms komt stress vanuit de privé sfeer en zien we de effecten daarvan terugkomen op de werkvloer. Niet iedereen ziet in waarom er dan toch coaching gewenst is.
Stel dat je in je privésfeer te maken hebt met een scheiding, een rouwproces of dat je je zorgen maakt over je kinderen of bijvoorbeeld over je gezondheid? De kans is heel reëel dat dit merkbaar is op de werkvloer. Juist in stressvolle periodes is de kans dat er terug gegaan wordt naar ‘oude patronen’ zeer groot.
In de coaching vraagt dat om professionele hulp van iemand die werkelijk verstand heeft van deze materie. Ik kan je daarin begeleiden. Bel me op voor een vrijblijvende afspraak 0180-313038. Het is namelijk niet een kwestie van een trucje aanleren of nog even de mouwen opstropen en een stapje extra doen. Het vraagt om deskundigheid om werkelijk de oorzaak te ontdekken en via een oplossingsgerichte wijze grote veranderingsprocessen te kunnen realiseren, zodat er een duurzame relatie kan blijven bestaan met jezelf en je (werk)omgeving. Je hebt het aan te gaan. Weglopen is geen optie. Hier ligt een stuk verantwoordelijkheid die altijd start vanuit jezelf.

Laat je niet bang maken…
want dat geeft stress.
Maar laat het niet liggen…
want dat geeft stress.

Als ik terugkijk naar mijn eigen leven ben ik zo vreselijk dankbaar dat er een professional werd ingezet tijdens mijn ziekteproces, waardoor ik op hele essentiële zaken verandering kon doorvoeren. Die levenservaringen, die verworven wijsheid en alle kennis die ik door vele succesvolle methodieken heb opgedaan, neem ik mee als life- en bedrijfscoach in mijn werk. Met als grootste doel dat mensen weer in hun kracht kunnen komen en met veel plezier en geluk in het leven staan. Zij verdienen onze oprechte aandacht. De mensen moeten mijns inziens in een bedrijf centraal staan. Zij moeten het tenslotte uiteindelijk doen. Als we dat op een adequate en respectvolle manier voor elkaar kunnen krijgen, kunnen we oprecht spreken van ‘duurzame inzetbaarheid’.

Zou je het fijn vinden om na het lezen van dit blog te reageren? Stuur dan een mail naar: joke@jomare.nl. Je kunt ook het contactformulier op de website invullen https://www.jomare.nl/contact

Ben je geïnteresseerd in Life Coaching, Bedrijf coaching, Kinder coaching of Relatie Coaching? Kom dan eens vrijblijvend kennismaken.

Ken je iemand kennen die dit blog mogelijk ook interessant zal vinden , voel je dan vrij om het door te sturen!