Heb jij de Moed om de Regie in eigen hand te nemen?

Veel mensen zitten ‘onbewust’ nog behoorlijk vast aan overtuigingen, normen en waarden. Deze hebben ze als kind meegekregen van hun ouders en/of opvoeders en zijn diep verankerd in het onbewuste. Persoonlijke ontwikkeling maakt de weg vrij om te onderzoeken welke overtuigingen, waarden en beslissingen werkelijk bij je passen en welke je beter los kunt laten. Het is een proces van bewustwording. Dit proces is niet altijd even makkelijk en vraagt om een diepe bereidheid om vanuit contact verbinding te maken met hetgeen er speelt. Dit roept soms heftige emoties op.

 “We zijn niet alleen kinderen van onze ouders, maar ook van het leven zelf.”

Afgelopen week hoorde ik bovenstaande uitspraak en ik voelde op een diepe laag hoe WAAR deze uitspraak voor mij is. Ik wil je vragen om ook even stil te staan bij deze uitspraak en te checken wat deze uitspraak met jou doet.

Jij bent kind van je ouders. Of je ouders nu nog leven of niet, je bent en blijft het kind van je ouders. Zelfs als jij je vader of moeder helemaal niet kent of ziet, blijf je toch het kind van je ouders. Dat is DE PLEK vanuit het systeem waaruit jij bent voortgekomen. Vanuit die plek ben jij je gaan ontwikkelen. In blog 3 heb ik je al verteld hoe belangrijk het is dat jij als mens je eigen plek inneemt. Doe je dat niet, dan is het haast onmogelijk om je volledige potentieel te leven.

Collectief geweten en Persoonlijk geweten

Als kind kreeg je de normen en waarden mee die belangrijk gevonden werden door je ouders en je omgeving. Die werden door jou gezien als DE waarheid. Ook werden er beslissingen voor je genomen tot een zekere leeftijd. Een gezonde ontwikkeling zou ervoor moeten zorgen dat jij je op een gegeven moment kunt losmaken van je ouders en dat je vol vertrouwen het leven instapt en je eigen keuzes leert maken. Hier gaat het regelmatig mis, blijkt uit de praktijk.

Niet iedereen zet zijn volledige levenskracht in om het leven ten volle te leven en te onderzoeken wat hun EIGEN waarheid is. Ze blijven als het ware vastzitten aan de oude patronen van hun systeem van herkomst (het collectief geweten).  Bij beslissingen die genomen moeten worden, vragen ze zich op een diepe laag af wat hun vader en/of moeder ervan vindt en voelen zich belemmerd om het eventueel anders te doen. Op die manier ontwikkelen zij onvoldoende hun eigenheid in het leven (persoonlijk geweten) en dat heeft grote consequenties voor het ontwikkelen van jezelf, maar ook zeer zeker in relatie tot een partner. Als we namelijk blijven communiceren met een partner vanuit het collectief geweten, is de kans een stuk kleiner dat we elkaar zullen begrijpen, dan dat we gaan communiceren vanuit een goed ontwikkeld persoonlijk geweten en elkaar kunnen en willen bereiken van ‘hart tot hart’. Dan gaat het namelijk niet meer om wie DE waarheid verteld, maar gaat het over HOE kunnen we elkaar bereiken en beter begrijpen.

In de schuld durven staan

Durf jij een andere koers te varen? Dit gaat echter niet zonder slag of stoot. Een ieder kent ervaringen van teleurstelling die je hebt te verduren als je niet doet wat ervan je verwacht wordt. Ben jij bereidt om, zoals we dat noemen, in de schuld te gaan staan?
Ik weet nog, dat ik na de middelbare school, graag naar de PABO wilde gaan om het onderwijs in te gaan, maar dat mijn vader daar bezwaar tegen maakte. Hij vond directiesecretaresse een beter idee voor mij. Gelukkig durfde ik mijn weg te volgen, maar ik weet nog heel goed hoe vervelend het voor mij voelde om niet te willen en kunnen voldoen aan zijn wensen. Inmiddels weet ik dat het de juiste keuze was en dat het eigenlijk een teken van gezondheid was om ertegen in te gaan, maar als jonge vrouw vond ik het buitengewoon lastig.

Uit huis gaan

Binnen het systemisch werk kennen we een proces wat ‘uit huis gaan’ genoemd wordt. Het is een stuk proceswerk waarin we vanuit contact de verbinding aangaan met onze ouders en een buiging maken als dank voor alles wat je hebt mogen ontvangen in het leven. Meer was er niet.
Ohhhhhhhh, ik weet nog zo goed hoe confronterend die zin was voor mij…’meer was er niet.’ Van binnen stond ik destijds te stampvoeten van boosheid, toen ik deze oefening in mijn opleiding deed. Het kleine meisje in mij, kon zo goed voelen dat ik niet had gekregen wat ik werkelijk nodig had gehad. De trainer bleef destijds rustig herhalen: ”Meer was er niet.” Uiteindelijk kon ik buigen voor wat er was en verduren dat dat het was. ‘Meer was er niet.’ Dit was een eerste stap in acceptatie. Het was een belangrijke levensles voor mij.

Het gaat te ver om dit hele proces te beschrijven en dat is mijns inziens voor nu ook niet mijn bedoeling. Dit soort processen moet je voelen in plaats van snappen in het hoofd. In ieder geval brengt dit proces je in beweging om vanuit een stuk acceptatie te keren naar de toekomst. Een toekomst waarin je zelf de regie kunt voeren en waarbij je, in het hier en nu, kunt onderzoeken wat je werkelijk nodig hebt. Dat vraagt om ‘volwassen worden’ en om dat werkelijk te kunnen worden, heb je de verbinding aan te gaan met de emoties die er mogelijk nog zijn. Dit soort processen maken diepe indruk en helpen je om oude stukken los te laten en je eigen weg te volgen.

Een mens is in een voortdurend proces van veranderen en bewegen op weg naar wie hij in potentie is. Elk transformatieproces voltrekt zich zowel op fysiek als op emotioneel en mentaal niveau. Die niveaus werken altijd samen, als een geheel van hoofd, hart en buik. Door met je aandacht in je hele lichaam aanwezig te zijn, zijn hoofd (het fysieke centrum van het denken), hart (het fysieke centrum van het voelen) en buik (het fysieke centrum van het doen) onderling in contact, maar niet altijd in balans. Alle drie aspecten dienen aangesproken te worden om tot zelf-realisering te komen. Ook in organisaties zie je dat het van belang is dat handelen, voelen en denken in evenwicht met elkaar zijn.

Neem de beslissing om het leven te vieren

Je kunt blijven zoeken naar antwoorden vanuit je verleden, maar veel effectiever is het om jezelf goede vragen te stellen. Vragen die ervoor zorgen dat er een zoekproces bij jou op gang komt, zodat je in beweging komt en beweegt naar hetgeen je ten diepste wenst. Misschien wil je eens rustig voor jezelf antwoord geven op de volgende vragen:

  • Als alles zou kunnen, wat zou je ideaal gezien dan willen bereiken?

  • Waarom is dat belangrijk voor jou?

  • Waarom is dat belangrijk voor je gezin/bedrijf/werksituatie?

  • Wat heb je nodig en wat houdt je mogelijk tegen?

  • Wie kan jou daarbij helpen?

Hindernissen omver en op stoom brengen

Mijn werk als life-en bedrijfscoach zie ik als het op stoom brengen van hetgeen in beweging wil komen. Hindernissen kunnen genomen worden, zodat jij je volledige potentieel kunt gebruiken en volop kan genieten van het LEVEN.
Wees proactief. Aanvaard verantwoordelijkheid voor je houding en je daden.

Loop jij tegen dingen aan of wil je graag advies? Ik sta graag voor je klaar om mee te kijken welke beweging jij kunt gaan maken, zodat jij zelf weer de regie in handen krijgt en aan de juiste touwtjes kan trekken. Ik hoor graag je reactie. Stuur een email naar joke@jomare.nl